Gradić Nin , koji je od Zadra udaljen svega 14 km, zanimljiv je svojom bogatom i burnom prošlošču, a interesantan je i svojim položajem. Srce Nina, odnosno njegov povijesni centar, nalazi na otočiću promjera svega 500m. Nin se smjestio u laguni,na istočnoj obali Jadranskog mora, okružen dugim pješčanim plažama, a sa kopnom je stari utvrđeni grad povezan sa dva kamena mosta( 16.st. ). Izuzetno povoljan strateški položaj i plodno područje omogućilo mu je da već u prošlosti postane urbano središte. Kontinuirani život na širem području Nina, prema tumaćenju povijesničara javlja se pred 10 000 godina. Današnji grad na otočiću razvio se pred 3000 godina i spada u starije gradove na istočnoj obali jadranskog mora. Područje Nina je davno naseljavao pradavni narod Mediteranaca. Civilizacija koja je javlja u današnjem Ninu u 9.st. pr. Kr. bila su Ilirska plemena Liburni, koji su tu imali jako pomorsko i trgovačko središte imenom Aenona. Bogata arheološka građa svjedoči o jakim pomorkim vezama sa Grčkom i helenističkim svijetom. Rimski Nin, imenom Enona , ostavlja za sobom tragove rimske kulture:ostatke hrama, statue, akvadukt, terme, a najnovija istraživanja objelodanila su raritet svjetskog značaja, dobro očuvani bizantski mozaik u podu rimske kuće.Ranokršćanstko razdoblje razvijalo se u Enoni od 4.do ranog 7.st.Pronađeni su ostaci crkvenog namještaja 6.st. Epoha velike seobe naroda donijela je ogromne promjene u povijesti antičke Enone, kada je grad bio porušen.

Hrvati naseljavaju Nin početkom 7.st. i tu formiraju svoju prvu prijestolnicu, prvi politički, kulturni i vjerski centar nove države. Krajem 8. i početkom 9. st tu je formirana prva hrvatska državna zajednica. Nin je prvi hrvatski kraljevski grad, a slavno razdoblje vezuje se od 7.do13.st. Nin je sjedište prvog hrvatskog biskupa od polovine 9.st. Ninski su biskupi u povjesti Hrvata odigrali značajnu ulogu i u vjerskom i u kulturnom i u političkom smislu. Njihova borba za narodni jezik ( glagoljicu ) bila je i vjerskog , kulturnog i političkog karaktera, jer je to bila borba za hrvatsku neovisnost. Značajni vladari vezani za povijest Nina su : knez Višeslav, knez Branimir, kralj Tomislav, kralj Petar Krešimir IV, kralj Zvonimir...

No iako je Nin dosta arheološki istraživan, a po karakteristikama pripada među najbogatije arheološke nalazište u Hrvatskoj, njegova je prošlost još slabo poznata. Najbolje je rasvijetljeno razdoblje prapovijesti , dok je rimsko razdoblje, ranokršćansko te srednjovjekovno razdoblje Ninske povijesti slabije istraženo. U vrijeme turskih ratova Nin se nalazio na poprištu ratnih okršaja. Nakon prodaje Dalmacije Mlečanima( 1409 ), Nin dolazi pod vlast Venecije. Tada počinje njegovo propadanje, gospodarski je eksploatiran, no vojno nezbrinut. Grad je dvaput razaran. Prvo stradavanje bilo je 1571.god., a 28.4.1646.godine bio je dan smrti slavnog grada. Mletačka uprava naredila je da se grad spali i sistematski razruši. Kako navode povijesna vrela, Mletačka uprava žrtvuje grad Nin i zgarište prepušta Turcima, kako bi se sačuvao grad Zadar i obranio od istih osvajača. Spomenici, mnogobrojne crkve, kraljevska i biskupska palača u Ninu su uništeni, i nikada nisu obnovljeni. Od tada pa do novijeg doba obnova grada bila je vrlo teška. Kulturnopovijesno značenje postupno slabi te se gubi početkom 19.stoljeća. Gospodarski razvitak Nina započinje poslije drugog svjetskog rata otvaranjem solane i ciglane. Od 1969.god. Nin se postepeno razvija kao turistička destinacija.

Snažniji turistički procvat započinje 1983.god. izradnjom modernog turističkog naselja u blizini starog grada. U sastavu bivše države Jugoslavije Nin je izgubio općinski status ,a zbog izrazito nacionalnog značaja i obilježja sustavno je zanemarivan i bio osuđen na propadanje. Novo doba za grad Nin započinje 1993.god. kada mu je vraćen status općine, a 1997.god. Hrvatski državni sabor vraća mu status grada. Prema popisu iz 2001. Grad Nin ima 1500 stanovnika , a unutar zidina živi 200 stanovnika. Rivijera Nin je odredište mnogih turista zbog očuvane prirode i lijepih pješćanih plaža, no isto tako zbog očuvane kulturne baštine. Nedaleko starog grada nalazi se veliko nalazište ljekovitog blata ( peloida ) koji se koristi u ljekovite svrhe već više od trideset godina. Nin razvija turizam na toj osnovi i započinje sa izgradnjom zdravstveno-turističkog središta. Danas je Nin povijesni i turistički grad koji svoj razvoj vidi u valorizaciji povijesnog nasljeđa. Posljednjih godina uređeni su spomenici , a zbog posebnog značaja u hrvatskoj povijesti svakodnevno ga obilaze ekskurzije iz Hrvatske i Europe. Posebno dolaze da bi posjetili crkvu sv. Križa 9.st zvanu najmanja katedrala na svijetu i krunidbenu crkvu sv. Nikole 12. st., koja pedstavlja jedini sačuvani primjerak ranoromaničke ahitekture toga tipa u Dalmaciji

(izvor: Turistička zajednica Zadarske županije)

Nin - crkvaNin - crkva
Crkva sv. Nikole u PrahuljeCrkva sv. Nikole u Prahulje
Nin - crkvaNin - crkva
NinNin
NinNin
NinNin
Fotografije korisnika
Sv. Nikola Nin
Nin
Kostel Sv. Kříže z 9. století "NIN"
Kostel sv.Kříže v Ninu nese označení "nejmenší katedrály Evropy"
Kostel sv.Mikuláše mezi Zatonem a Ninem
Kite pláž Nin
kite pláž Nin
Nin kemp Dišpet